Meni
cover.jpg

Održivi razvoj u Carlsbergu

U 2016. postavili smo temelje za novi, integrisaniji pristup održivosti, koji nam omogućava da se fokusiramo na oblasti u kojima zaista možemo napraviti doprinos. Ovaj pristup podržava našu licencu za rad i od suštinskog je značaja za uspješnu implementaciju nove strategije Grupacije, SAIL '22.

Partnerstvo za promjene

Zahvaljujući partnerstvu koje smo ostvarili sa ekspertskim organizacijama, kao što su WWF, Busienss for Social Responsibility (BSR) i Carbon Trust, sada jasnije razumijemo svoj uticaj na sredinu. Baza koju smo ostvarili u radu sa pomenutim organizacijama u 2016. godini, dobra su osnova za postavljanje naših dugoročnih ciljeva, koji će biti objavljeni u 2017. godini. 

Vjerujemo da biznis igra vodeću ulogu u razvijanju koncepata kao što je cirkularna ekonomija ili closed-lop praksa, a koji su nosioci pozitivne promjene

Cees 't Hart, generalni direktor Carlsberg Grupacije

Strategy Half Hero With Text

Naše četiri prioritetne oblasti

U 2016. godini definisali smo najvažnije oblasti održivosti za naše poslovanje. To su: energija i ugljen-dioksid, voda, odgovorna konzumacija i zdravlje i bezbijednost.

Naš uticaj

Pošto smo identifikovali četiri oblasti koje su najvažnije za naše poslovanje i zainteresovane strane, procijenili smo stepen našeg uticaja – visok, srednji ili mali – u svakom dijelu lanca vrijednosti. Ova informacija nam sada pomaže da oblikujemo našu strategiju i ciljeve održivosti.

Carlsberg Grupacija i ciljevi održivog razvoja

Carlsberg i ciljevi održivog razvoja

Rad u oblasti naša četiri prioriteta ojačaće poslovanje kompanije, izgradiće fleksibilnost u lancu vrijednosti i daće veliki doprinos globalnim izazovima i ciljevima održivog razvoja.

 

Prioritetne oblasti održivosti Carlsberg Grupacije

 

Energija i ugljen-dioksid


 

Voda


 

Odgovorna konzumacija

 

Zdravlje i bezbjednost

    
Ciljevi održivog razvoja


7.3 Do 2030. udvostručiti globalnu stopu poboljšanja energetske efikasnosti


6.4 Do 2030. znatno povećati efikasnost upotrebe vode i osigurati održivo povlačenje i snabdjevanje slatke vode, kako bi se adresirala nestašica vode.


3.5 Ojačati prevenciju i liječenje bolesti zavisnosti, uključujući i štetnu upotrebu alkohola.


8.8 Zaštititi prava zaposlenih i promovisati sigurno i bezbjedno radno okruženje za sve zaposlene.12.5 Do 2030. značajno smanjiti stvaranje otpada, kroz: prevenciju, smanjenje, reciklažu i ponovnu upotrebu. 

17.6 Poboljšati globalno partnerstvo za održivi razvoj, sklapanjem partnerstava sa više zainteresovanih strana.

17.7 Podsticanje i promovisanje partnerstva sa javnim, javno-privatnim i civilnim sektorom.

 

 

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE?

Kliknite ispod da biste istraživali dalje