Meni
Xy5a4799 Splus Nderborg

Rasti sa Carlsbergom

Njegujte svoje vještine u potrazi za izvrsnošću

Vjerujemo da ljudi napreduju i daju najbolje rezultate kada imaju kontrolu nad svojom karijerom i profesionalnim razvojem. Carlsberg je okruženje koje vam pruža priliku da preuzmete odgovornost već u ranim fazama. Zajedno sa nama, unapređivaćete se na poslu sa svakim novim izazovom i rasti u okruženju u kojem se njeguje kultura otvorene komunikacije i davanja povratnih informacija. Verujemo da je učenje na poslu i sa kolegama podjednako važno kao i formalna edukacija.

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE?

Prilike za razvoj

Upravljanje ljudima nam je od vrhunske važnosti. U Carlsbergu koristimo različite alate za identifikaciju talenata, koje kasnije razvijamo kroz različite programe. Negujemo kulturu davanja povratne informacije, pa održavamo konstantan dijalog sa zaposlenima tokom cijele godine. Naša transparentnost se ogleda u konkretno postavljenim ciljevima, a konzistentnost – u procesu polugodišnje i godišnje procjene učinka. Imamo godišnje sastanke na kojima diskutujemo o zaposlenima i identifikujemo talente, kao i periodične na kojima tokom godine pratimo razvoj najtalentovanijih zaposlenih. Pravi ljudi na pravom mestu ideja je vodilja našeg principa upravljanja ljudima.

Precizno definisanim trening programima se fokusiramo na učenje i razvoj tako što obuhvatamo različite razvojne oblasti kod naših zaposlenih.

Uključivanje zaposlenih u projekte i aktivnosti koji podrazumjevaju saradnju sa drugim funkcijama i Carlsberg zemljama osnovni su koraci koje pravimo na njihovom razvojnom putu. Svojim talentima dajemo priliku da se razvijaju i napreduju u okviru Carlsberg Grupacije. Karijerni planovi uključuju različite oblike napredovanja u karijeri, npr. horizontalna i vertikalna pomjeranja, kao i pomeranja u drugačije sfere poslovanja.

Razvoj talenata

Kroz prilagođen proces i programe za upravljanje, kao što je na primjer učešće u razvojnim centrima, procjenjujemo razvojne potrebe naših talentovanih zaposlenih i na osnovu njih pravimo struktuirani razvojni plan prilagođen potrebama zaposlenog.