Meni
Sail27 Horizontal Image Najmanja

SAIL'27

Carlsberg strategija

Ukrcavanje na novo putovanje

Projekt SAIL’27 razvijen je kao zajednički napor cijele kompanije, u kojem je sudjelovalo preko 200 zaposlenika Carlsberga s više od 30 različitih tržišta i funkcija.

Pri razvoju SAIL'27, nastojali smo održati i pojačati našu snažnu stratešku, organizacijsku i financijsku dinamiku, istovremeno osiguravajući da je naš smjer osvježen i da nova strategija odražava očekivane trendove potrošača, kupaca, društva, regulatornih tijela, ekonomije i geopolitike, te njihov očekivan utjecaj na kategoriju piva u smislu obima i vrijednosti. Kao takvi, SAIL’27 odražava učenja iz prošlosti i pretpostavke za budućnost pomiješane zajedno.

U osnovi, SAIL’27 se fokusira na pet strateških poluga – portfolio, geografska područja, izvedba, kultura i financiranje putovanja – za koje smo donosili različite strateške odluke, definirajući usmjerenje naših napora i raspodjelu resursa. Naše strateške izbore treba posmatrati kao integrirani skup aktivnosti koje će zajedno generisati vrijednost za dioničare.

Kao evolucija prethodnog projekta SAIL’22, SAIL’27 je utemeljen na našoj svrsi proizvodnje piva za bolje danas i sutra, te našoj ambiciji da postanemo najuspješnija, profesionalna i najatraktivnija pivara na našim tržištima.

Pivo za bolje danas i sutra

Najuspješnija, profesionalna i najatraktivnija pivska kompanija na našim tržištima

Izgradnja naše snage i ubrzavanje rasta

Kako bismo ostvarili naše ambicije, SAIL'27 se fokusira na pet ključnih prioriteta:

  • Naš portfolio
  • Naši geografski prioriteti
  • Naša izvrsnost u izvedbi
  • Naša pobjednička kultura
  • Financiranje našeg putovanja
Sail22 Rgb Ourambition Icon