Meni
SAIL-with-background.png

Sail 22

Carlsberg strategija

Ukrcavanje na novo putovanje

Primjena strategije SAIL ’22 započela je u martu 2016. godine, sa željom da proširimo posao, pozicioniramo se za rast i obezbjedimo vrijednost za naše akcionare. 

Namjera koja prati SAIL ’22 jeste da postanemo najuspješnija, najprofesionalnija i najatraktivnija pivara na tržištima na kojima poslujemo.

„Sa strategijom SAIL ’22 Carlsberg Grupacija započela je putovanje sa ambicijom da postane uspješna, profesionalna i atraktivna pivara na našim tržištima. Širenjem našeg jezgra, pozicioniranjem za rast i stvaranjem pobjedničke kulture, imaćemo poboljšane finansijske nastupe i konstantno stvaranje vrijednosti za naše akcionare.“

- Cees 't Hart, generalni direktor Carlsberg Grupacije

Najuspješnija

Kao uspješna kompanija, upravljamo rastom nalazeći optimalnu ravnotežu između tri ključna mjerna elementa: tržišnog udjela pivskog volumena, zarade nakon odbijanja logističkih troškova (GPaL margina) i operativnog profita.

Najprofesionalnija

Kao profesionalna kompanija, usavršavamo sposobnost da uslužimo veliki broj kupaca, jačanjem kapaciteta u oblasti poznavanja potrošača, customer menadžmenta, menadžmenta kategorija i egzekucije i inovacija u oblasti logistike.

Najatraktivnija

Kao atraktivna kompanija, fokusiramo se na kreiranje vrednosti za akcionare, zaposlene i društvo. Nastojimo da budemo atraktivni za akcionare s konzistentnim rastom zarada i vraćanjem investiranog kapitala; atraktivni za zaposlene stvaranjem dobrog radnog okruženja i ohrabrivanjem kulture visokih performansi; i atraktivni za društvo, širenjem odgovornosti i održivosti, koje direktno izgrađuju naše nasleđe.

Naši prioriteti

Kako bismo lakše ostvarili svoje ambicije, strategija SAIL ’22 usredsređuje se na četiri prioriteta:

Jačanje ključnih brendova. Iskoristićemo svoje snažne pivske brendove i pozicije na tržištu za podsticanje rasta.

Pozicioniranje za rast. Želimo da podstičemo rast na geografskim lokacijama gde prepoznajemo dugoročne mogućnosti za razvoj.

Kreiranje pobjedničke kulture. Stvorićemo pobjedničku kulturu kako bismo ostvarili svoje ideje.

Ostvarivanje vrednosti za naše akcionare. Ispunjavanjem navedenih prioriteta, želimo da ostvarimo veću vrednost za naše akcionare.

Želite naučiti više

Pročitajte više ispod