Meni

Carlsberg Fondacija

Carlsberg fondacija je jedna od najstarijih svjetskih komercijalnih fondacija. U njoj pivarska djelatnost cvjeta paralelno s podrškom znanosti, studentima, umjetnosti i kulturi. Predsjednik Carlsberg fondacije istovremeno obnaša funkciju predsjednika Nadzornog odbora Carlsberg Grupacije, što je slučaj još od davne 1876. godine.

Carlsberg fondacija osnovana je 1876. godine, kada je J. K. Jakobsen osigurao budućnost svoje pivovare prenosom upravljanja na Dansku Kraljevsku akademiju nauka i književnosti. Od tog trenutka, Carlsberg fondacija je bila odgovorna za vođenje Carlsberg Grupacije, osiguravajući da pivara radi s naglaskom na inovacije i proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda. Istovremeno, fondacija je podržavala istraživanja u područjima prirodnih, društvenih i humanističkih nauka, u skladu s vizijom i željama osnivača. 

U to vrijeme, kao i danas, Akademija je bila mjesto susreta danskih elitnih istraživača. Odluka koju je tada donio Jakobsen bila je izuzetno revolucionarna, vizionarska i trajna. Njegova želja bila je da Carlsberg fondacija, sa svojim dubokim korjenima koje ima u oblasti nauke, osigura da, čak i nakon njegove smrti, Carlsberg stalno unaprijeđuje proces proizvodnje piva i nastavi da proizvodi pivo vrhunskog kvaliteta. Carlsberg fondacija preuzela je vlasništvo i upravljanje Starim Carlsbergom, nakon što je Jakobsen preminuo tokom posjete Rimu 1887. godine. Carlsberg Grupacija je trenutno jedina globalna pivara koja se nalazi u vlasništvu fondacije.

Carlsberg fondacija ima dva osnovna cilja:

 

  1. Da bude aktivan investitor s kontrolom Carlsberg A/S, što joj obezbeđuje odlučujući uticaj na strategiju Carlsberg Grupacije.
  2. Da podrži osnovna naučna istraživanja u okviru prirodnih, društvenih i humanističkih nauka, kroz dodjelu stipendija i grantova za društveno korisne projekte.

Vizija

Zadatak Carlsberg fondacije jeste da upravlja nasljeđem pivare J. K. Jakobsena, tako da se njegove misli i ideje poštuju, kao i da se Povelja fondacije propisno primjenjuje i prilagođava savremenim principima, pomažući na taj način definisanje pravca kretanja kompanije, nauke i društva.

Frederiksborg Dvorac i Muzej nacionalne historije

Dvorac je bio mjesto u kom se nalazio Muzej nacionalne historije, još od 1878. godine. Muzej je osnovan na inicijativu J. K. Jakobsena, a danas radi kao nezavisno odjeljenje Carlsberg fondacije.